Sykemelding og egenmelding

Egenmeldinger

Når kan du bruke egenmelding?

  • Når du er for syk til å gå på jobb på grunn av din egen sykdom. Om fravær fra arbeid grunnet       barns sykdom, se lengre nede på siden.
  • Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.
  • Det må være minst 16 dager siden du sist var fraværende fra arbeid og brukte egenmelding              før du kan bruke ny egenmelding.

Når kan du ikke bruke egenmelding?

  • Dersom du har brukt egenmelding fire ganger de siste 12 måneder (egenmeldingsbruk følger        ikke kalenderåret).
  • Dersom du er sykmeldt med gradert sykmelding. Da må du til lege for vurdering om du kan sykmeldes 100%.

Annet om egenmelding

  • Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding.
  • Bruk av egenmelding sparer samfunnet for å måtte bruke leger for å vurdere kortvarig sykdom     som går over av seg selv.
  • Egenmelding varer i tre dager.


Mer om egenmelding finner du på NAVs sider.


Sykmeldinger

Generelt

For vurdering av sykmelding må du til time hos din fastlege eller annen lege på legekontoret.

Legen kan skrive sykmelding fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdommen din. For å kunne

vurdere dette, må legen ha et grunnlag for å attestere at dette er tilfellet (observasjonsgrunnlag).

  • Legens oppgave er vurdere din arbeidsførhet.
  • For å kunne sykmeldes må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
  • Mangesom er syke har restarbeidsevne og kan derforha nytte av gradert sykmelding, hvor man arbeider kortere dager eller har sykedager innimellom.


Mer om sykmelding finner du på NAVs sider.


Sykmelding ved barns sykdom

Det er ikke mulig å få sykmelding for barns sykdom, sykmelding kan man kun få ved egen sykdom.

Man skal ved barns sykdom brukeomsorgsdager(10 dager med sykt barn). For enkelte kroniske

lidelser hos barn, hvor det er forventet at barnet vil være mer syk enn andre barn, kan man søke NAV     om utvidet antall omsorgsdager(ytterligere 10 dager).

For barn innlagt i sykehus eller som er utskrevet av sykehus, hvor barnet må ha tilsyn døgnet rundt

av foreldre. Kan man søke ompleiepenger. Sykehuset har informasjon og egne skjema om pleiepenger.


Sykmelding ved dødsfall i famile o.a.

Det er normalt ikke mulig å få sykmelding ved dødsfall, men ved spesielle omstendigheter hvor

dette fører til egen sykdom kan dette likevel være aktuelt. De fleste arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon ved dødsfall i nær familie.

Våre åpningstider

Mandag
08:15 - 15:00
Tirsdag
08:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
08:00 - 15:00
Fredag
08:00 - 15:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Lunsj                     12:00 - 12:30


Telefontid           08:30 - 11:30                                    12:45 - 14:30